۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

شهدای دفاع مقدس

1- تصویر دو نفری

Image 1 of 2

از راست شهید اول، شهید دوم، شهید سوم