۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

برچسب : پرونده

ورودی پرونده ها به دادگستری شهرستان در حال افزایش بوده و قابل تامل است

ورودی پرونده ها به دادگستری شهرستان در حال افزایش بوده و قابل تامل است

حمید یعقوبی بمناسبت هفته قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار شمیم ماهنشان اظهار داشت:بیشترین فراوانی پرونده های شهرستان متاسفانه توهین و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی است که به هیچ وجه زیبنده شهرستان نمی باشد.